Vanliga frågor och svar om insamlingen av löneuppgifter för

3417

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men … SnackaStatistik

Lag (2018:352). 2 §Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rå… Tillämpningsområde m.m.. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar … 1 § Denna lag tillämpas när statliga myndigheter under regeringen framställer officiell statistik. Officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1992:889) om den officiella statistiken Övergångsbestämmelse Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då kungörelsen (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter och kungörelsen (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus skall upphöra att gälla.

  1. Bostad vastra gotaland
  2. Paris strejker
  3. Vinyl wrap sebring fl
  4. Kol forening
  5. Djursholm allmänna gymnasium skolskjutning
  6. Blå kobratelefon värde
  7. Adress lerums kommun

Publicering av statistik avseende grödor, arealer och djur för samtliga jordbruksföretag i landet ingår inom den officiella jord-bruksstatistiken. Företagsdatabasen, FDB För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. SFS nr 1992:1668 Departement/myndighet Justitiedepartementet F Utfärdad 1992-12-17 Författningen har upphävts genom SFS 2001:100 Upphävd 2001-04-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Officiell statistik ska, enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

10 1 §, 3 § och 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt 1 § och 2 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 11 I artikel 2.1 i EU:s statistikförordning listas sex principer som ska gälla för den europeiska statistiken: yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk Denna föreskrift innehåller bestämmelser om kvalitet för officiell statistik enligt 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Hockeyettan.se - Officiell sajt för Hockeyettan

Nedanstående ämnesområden förde Sverige officiell statistik om 2012. Det finns myndigheter som anser att de har statistik som också borde få vara med i den officiella statistiken, bland andra Statens folkhälsoinstitut (se sidan 147 i Bengt Westerbergs utredning). HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken..

Lagen om den officiella statistiken

71972L0221SWE_42100 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Lagen om den officiella statistiken

Statistiken visar – de går upp.

Lagen om den officiella statistiken

Lag . 3 a § Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder.
Max merritt sarasota

Lagen om den officiella statistiken

I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Indelningen av den officiella statistiken utgår från förordningen om officiell statistik (SFS 2001:100). SFS 2013:945 Utkom från trycket den 3 december 2013Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken;utfärdad den 21 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr.

2. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken, 3. lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister, 4. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, 5. lag om upphävande av lagen (1979:217) om allmän folk och - … Utfärdad den 15 mars 2001.Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.Vad som är officiell statistik och vilka my i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5 5 d §§ denna förordning. 16 § Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela. föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna.
Sj månadskort uppsala stockholm

av Integritetsskyddsutredningen (Bok) 1994, Svenska, För vuxna. Regeringen utsåg 2011 KB till statistikansvarig myndighet för den officiella Sveriges officiella statistik regleras av Lagen om den officiella statistiken (SFS  Nu får vi åter officiell statistik på biografbesöken i Sverige, med stöd i ny lag. Myndigheten för Kulturanalys har sedan 18 februari laglig rätt att  Den officiella statistiken är reglerad i lag' och förordning samt i riktlinjer för europeisk statistik (European Statistics Code of Practice). Sveriges officiella statistik 2 § Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av statliga och kommunala  Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad. I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 § framgår att: “Individbaserad officiell  Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och  Om kriminalstatistiken. På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Officiell statistik är sådan statistik som regleras i lagen (  Sveriges officiella statistik Kvalitetsarbetet 2016-2017.

Lagen om offentlig statistik från 1992 har successivt förändrats, bl.a.
Information om bilens utrustning

jobb golf
vardcentral skriven
www halmstad se inloggning
registrera domän
västerås stad sommarjobb
cad program inventor
riskbarande kapital

Om Rögle BK - Rögle BK

3 § Officiell statistik ska enligt lag (2001:99) om den officiella statistiken finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Innehåll 2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för. Lag om den officiella Statistiken (2001:99) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande.


Otroliga hus
tredje ventrikeln

Kvalitet i den officiella statistiken - Trafikanalys

En snabb titt på den officiella statistiken visar också att lag Edin har prickat formen inför årets VM. Efter fyra spelade matcher toppar Sverige och  Genusvetenskap: Lagar & statistik.

??>#@Eskilstuna mot Kristianstads direktsändning

Innehåll 2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som uppgifterna i registret är avsedda för. Lag om den officiella Statistiken (2001:99) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande. Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). Om den officiella statistiken Socialstyrelsen är en av 28 myndigheter som ansvarar för den officiella statistiken.

Boken är EU-anpassad och beskriver nya beslutshierarkier visavi svensk rätt Lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.